REFERENCIE

Prezentácie a ukážka vybraných rekonštrukcií a stavebných prác

2019

2018

2018 Rekonštrukcia teplovodu Nobelova BA

Rekonštrukcia oprava teplovodu na Nobelovej ulici v Bratislave