Zemné práce, výkopy, úpravy terénu a doprava stavebných materiálov

Úpravy terénu

  • príprava pozemku pre vytýčenie stavby, planírovanie
  • skrývka ornice , odvoz uskladnenie prebytočnej zeminy
  • odvoz sute, stavebného odpadu,

Výkopy

  • výkop základov objektov, plotov, základových pásov stavieb
  • výkop jám pre bazény, šachty, pivnice, žumpy
  • výkop rýh pre položenie inžinierskych sietí /voda, kanal, plyn, elektr /

Mechanizmy